Fotolia 42661162 XS

   

                   W naszym Centrum, terapie prowadzone są pod okiem zespołu wysoko wykfalifikowanych specjalistów. Wspólnie czuwamy nad tym aby została dobrana właściwa forma wsparcia. Wiemy o tym, że potrzeby klienta są najważniejsze a nie nazwa terapii, dlatego też głównym założeniem Centrum jest absolutna akceptacja człowieka. W Naszym Centrum jest mozliwość skorzystania z wielu form wpacia w jednym miejscu. Nasi terapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z róznymi wyzwaniami. Ciągła chęć pogłebiania swojej wiedzy w różnorodnych szkoleniach i wasztatach, ma na celu zastosowanie najskuteczniejszej metody wsparcia, dobranej indywidualnie do potrzeb człowieka. 

      mgr Agnieszka Fabiszewska

  Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta Metody Warnkego, terapeuta neurorozwojowy

  Ukończone szkolenia kwalifikacyjne m.in. 

- Metoda Terapii Warnkego /  Terapia dysleksji, trudności w pisaniu, czytaniu i zaburzeniach mowy

- PEP-R / Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera; diagnoza i terapia funkcjonalna

- Terapia ręki

- Zdobywanie nowych doświadczeń zmysłowo-ruchowych poprzez zabawy muzyczno-rytmiczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębszym i z dysfunkcjami ruchu

- Bez klapsa-jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice

- Udział w I i II Ogólnopolskiej  Konferencji Logopedycznej w Warszawie.  

       

      mgr Natalia Zambrzycka         

  Oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta neurorozwojowy

  Ukończone szkolenia kwalifikacyjne m.in.

  Podstawowe Szkolenia w ramach Metody Krakowskiej :

- Terapia neurobiologiczna

- Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( autystycznych, z afazją, z MPD, z Zespołem Downa, niesłyszących)

- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych/usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

- Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 

- Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

  Uzupełniające szkolenia w ramach Metody Krakowskiej : 

- Diagnoza i terapia wad wymowy

- Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa

- Metody i terapie badania zagrożenia dysleksją m.in. testem SWM autorstwa prof. J. Cieszyńskiej

  Ponadto :

- Zaburzenia ze spektrum autyzmu

- Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina (praca pod superwizją)

- Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka tj. wczesna interwencja terapeutyczna

- Terapia Pedagogiczna

- Diagnoza i terapia rozwoju psychoruchowego KORP 

- Metoda Dennisona- Kinezjologia edukacyjna 

- Indywidualizacja w praktyce/ Uczeń ze SPE

- KORP Diagnoza Osiągnięć Rozwoju Psychoruchowego 

- Język migowy