WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

       Wczesne wspomaganie rozwoju tj. wczesna inteerwenja terapeutyczna - to zajęcia skierowane do małych dzieci, u których stwierdzono deficyty, zaburzenia lub opóźnienia w rozwoju psychoruchowym. 
Mają one na celu jak najszybsze wykrywanie trudności rozwojowych u dzieci, stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za ich ogólny rozwój psychomotoryczny, aby dziecko osiągnęło możliwie najlepszy dla niego rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. 

Fotolia 56622051 XS

Korzyści z terapii?

Za jak najwcześniejszym podjęciem oddziaływań terapeutycznych przemawia wyjątkowa duża plastyczność 
centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka i w związku z tym możliwa jest: 

 • większa podatność małych dzieci na oddziaływania terapeutyczne
 • zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu
 • pełniejsza korekcja zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów
 • łatwiejsze generalizowanie przez dzieci wypracowanych umiejętności i nawyków.
 • W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonych przez pedagoga
  specjalnego wykorzystywane metody dobierane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Informacje organizacyjne: 

 • Częstotliwość zajęć: W zależności od potrzeb
 • Czas trwania terapii: W zależności od potrzeb
 • Czas trwania jednego spotkania: 30 min
 • Przygotowanie do zajęć: dobre chęci, wytrwałość w pracy i dużo uśmiechu.