WCZESNA NAUKA CZYTANIA

      Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej, przede wszystkim kierowana jest do dzieci z wyzwaniami tj:

autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, nadpobudliośc psychoruchowa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, dysleksja.

Ponadto terapeuta programuje język dla każdego dziecka, gdyż ważne jest jakościowe a nie ilościowe komunikowanie się z otoczeniem. 

Metodę tę, należałoby stosować u wszystkich dzieci także w normie, gdyż UNIKA SIĘ GŁOSKOWANIA CO ZAPOBIEGA DYSLEKSJI !

 

Metoda ta, opiera się na 5 etapach nauki:

- od samogłoski prymarnej do sylaby otwartej,

- od sy;aby otwartej do pirwszych wyrazów,

- czytanie sylab zamknietych,

- czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych,

- samodzielne czytanie tekstów