DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOEDUKACYJNA PEP-R 

Diagnoza opiera się na sferach najbliższego rozwoju dziecka od 6 m.ż do 7 r.ż. Ma na celu ukazanie nam czego dziecko jest w stanie się nauczyć w najbliższym czasie. Dane umiejętności dziecko już posiada i wykonuje z pomocą osoby dorosłej lub z podpowiedzią. Zawiera 174 zadania oraz powinno się ją powtarzać co pół roku.

Ocena poziomu w 7 sferach rozwoju tj:

- nasladownictwo,

- percepcja,

- motoryka mała,

- motoryka duża,

- koordynacja wzrokowo ruchowa,

- funkcje poznawcze,

- komunikacja (mowa bierna i czynna)

 

Umożliwia również diagnozę zachowań dziecka tj:

- nawiązanie kontaktów,

- zaintersowanie zabawą i przedmiotami,

- reakcję na bodźce i mowę.