TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Zajęcia zwane korekyjno-kompensacyjnymi, są specjalistyczną pomocą pedagogiczną w wyzwaniach, z którymi zmierzają się uczniowie w szkole. zalicza się do nich: brak sukcesów w nauce, trudności w czytaniu i pisania, co wiąże się z póżniejszym brakiem czytania ze zrozumieniem oraz pisania z błędami.

Zajęcia są wzbogacone o elementy metody krakowskiej!

Zapraszamy dzieci z wyzwaniami tj :

- nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe i wzrokowe,

- zakłócony proces lateralizacji,

- zaburzony rozwoj emocjonalno-motywacyjny,

- zaburzenia mowy,

- zaburzenia dynamiki procesów nerwowych

Każde dziecko ma prawo do sukcesów i wszechstronnego rozwoju.