DIAGNOZA I TERAPIA ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ METODĄ WARNKEGO 

Żegnajcie korepetycje! Metoda Warnkego już w Polsce.

DIAGNOZA METODĄ WARNKEGO

Prowadzona jest przy pomocy aparatury medycznej, która pozwala na trafne okreslenie problemów w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym oraz na sprawdzeniu czy analizator wzrokowy i słuchowy pracują prawidłowo.  

Terapia zalecana jest u dzieci i młodzieży, które mają problemy typu

  • dysleksja
  • dysgrafia
  • dysortografia

Kiedy na terapię?

Jeżeli u dziecka występują tzw. specyficzne trudności w uczeniu się (czytanie, pisanie lub liczenie), ich przyczyną mogą być:

  • zaburzenia percepcji wzrokowej, utrudniające odróżnianie kształtów graficznych, np. liter, pojęć: góra-dół, wyżej-niżej, w prawo-w lewo
  • zaburzenia percepcji słuchowej, powodujące słabe różnicowanie dźwięków mowy lub rozumienie poleceń
  • zaburzenia orientacji przestrzennej i procesu lateralizacji

Na czym polega terapia?

Terapia opiera sie na wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu celem poprawienia jakości czytania i pisania. Terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i mozliwości dziecka. 

Korzyści z terapii:

Można się spodziewać poprawy w zakresie:

  • umiejętności czytania, pisania, liczenia
  • rozwijania samodzielności
  • poprawy procesów pamięciowych
  • koncentracji uwagi

Skuteczność treningu w terapii dysleksji została potwierdzona badaniami na Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze.