METODA DENNISONA - KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA - GIMNASTYKA MÓZGU 

Metoda aktywizująca, rozwijająca potencjał umysłowy. Stymulująca mechanizm rozwoju poprzez konketne ćwiczenia, mające na celu synchronizację pracy półkul mózgowych. 

Są to proste ćwiczenia ruchowe, które mają na celu zmienić nasze dotychczasowe nawyki uczenia się. Metoda Dennisona dąży do pozyskiwania wiedzy w sposób twórczy, kreatywny a przy tym zmniejszający stres, gdyż zwiekszamy pewność siebie i podnosimy swoją samoocenę. 

Metoda ta, pozwala na:

- pokonanie stresu i napięcia,

- przezwyciężyć trudności u dzieci dyslektycznych,dysortograficnych, dysgraficznych