DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA I LOGOPEDYCZNA

Diagnoza neurologopedyczna i logopedyczna obejmuje:

Fotolia 36624905 XS
 • przeprowadzenie wywiadu z rodziną
 • ocenę sprawności narządu mowy: język, wargi, wędzidełko podjęzykowe
 • badanie mowy: nazywanie rzeczowników, czasowników, przymiotników i budowanie zdań
 • badanie obiektywne słuchu badanie artykulacji poszczególnych głosek: w izolacji, w sylabach,
  w wyrazach, w wyrażeniach, w zdaniach
 • badanie oddychania i fonacji

Kiedy na terapię?

Terapia neuologopedyczna i logopedyczna skierowana jest do wszystkich osób z wadami wymowy i/ lub zaburzeniami mowy:
jąkanie, dyzartria, seplenienie, opóźniony rozwój mowy, oligofazja, udar, wylew. 

Zapraszam na terapię dzieci, młodzież i osoby dorosłe z problemami typu:

 • unikanie mówienia - mutyzm wybiórczy lub całkowity
 • mowa nieadekwatna do wieku: nieprawidłowa artykulacja poszczególnych głosek lub ich brak
 • mowa niezrozumiała dla otoczenia
 • opóźniony rozwój mowy o typie afazji (alalia, dysfazja)
 • seplenienie
 • oligofazja
 • problemy neurologiczne udary,wylewy

Na czym polega terapia?

W zależności od wady wymowy lub zaburzenia mowy w terapii logopedycznej stosowane są różne metody, ćwiczenia i techniki.

1. Ćwiczenia logopedyczne:

 • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
 • ćwiczenia narządu mowy
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchowe

2. Techniki logopedyczne:

 • pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządu artykulacyjnego
 • metoda uczulania miejsc artykulacji
 • metoda fonetycznego lub mechanicznego wywołania głosek
 • metoda płynnego mówienia poprzez taktowanie lub przeciągania samogłosek

Terapia:

 • dysartria
 • brak artykulacji poszczególnych głosek (s,z,c,dz ... itd)
 • udary, wylewy
 • oligofazja
 • afazja

Informacje organizacyjne:

 • Częstotliwość zajęć: W zależności od wady lub zaburzenia mowy
 • Czas trwania terapii: W zależności od potrzeb
 • Czas trwania jednego spotkania: W zależności od potrzeb
 • Po każdych zajęciach dziecko otrzymuje instruktarz ćwiczeń do domu