DIAGNOZA I TERAPIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO KORP

    KORP Karty Osiągnięć Rozwoju Psychoruchowego są narzędziem do wstępnej oceny rozwoju dziecka od 1 m.ż. do 11 r.ż. Przy ich pomocy diagnozyje się czy rozwój dziecka rozwija się harmonijnie. Przeprowadzona diagnoza kończy się stworzeniem profilu dziecka, który ukazuje nam które sfery rozwoju rozwinięte są prawidłowo, które są opóźnione a które przyspieszone. W przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem podejmujemy szybką interwencję, celem podjęcia odpowiedniej terapii.  

 

Sfery rozwoju, które pozwalają ocenić dane umiejętności:

- rozwój ruchowy,

- motoryka precyzyjna i lateralizacja,

- spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,

- komunikowanie się i mowa,

- emocje i relacje społeczne,

- umiejętności przedszkolne,

- umiejętności szkolne.