Poniżej przedstawiamy cennik naszych usług:

Lp. Usługa Czas trwania Cena
1. Konsultacja

do 30 min

35zł

2. Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna

do 80 min

100zł

3. Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

do 50 min

do 30 min

70zł

40zł

4. Diagnoza zagrożenia dysleksją Metodą Warnkego do 60 min 120zł 
5. Terapia zagrożenia dysleksją Metodą Warnkego do 50 min 70zł 
6. Badanie zagrożenia dysleksją testem SWM do 60 min 120zł
7. Diagnoza rozwoju psychoruchowego KORP 2 spotkania do 50 min 200zł
8. Terapia rozwoju psychoruchowego KORP  do 50 min 70zł
9. Diagnoza funkcjonalna PEP-R 2-3 spotkania do 50 min    250zł
10. Terapia funkcjonalna PEP-R do 50 min 70zł
11. Terapia ręki zajęcia indywidualne i grupowe max. 4 osoby do 45 min 60zł/40zł
12. Trening Umiejętności Społecznych TUS
zajęcia indywidualne i grupowe max. 4 osoby
do 50 min 70zł/40zł
13. Wczesna nauka czytania met. symultaniczno- sekwencyjną
zajęcia indywidualne i grupowe
do 45 min 60zł/40zł
14. Metoda Dennisona-Kinezjologia edukacyjna-gimnastyka mózgu
zajęcia grupowe max. 4 osoby
do 45 min  35zł 
15. Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka
tj. wczesna interwencja terapeutyczna
do 50 min 70zł
16. Terapia pedagogiczna do 50 min 70zł
17. Terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Zespołem Asprgera, Zespołem Downa  do 50 min 70zł
18. Bobomigi zajęcia indywidualne i grupowe  do 30 min 50zł/35zł
19.

Zajecia grupowe dla dzieci młodszych z matematyki i j.angielskiego
od 3 r.ż.

do 45 min 50zł
20.

Przygotowanie do egzaminu szóstoklasisty, gimnazjalnego i do matur 
z matematyki, j.polskiego i j.angielskiego indywidualne i grupowe 

do 50 min 60zł/40zł
21. Zajęcia dla młodzieży z matematyki, j.polskiego i j.angielskiego indywidualne i grupowe (korepetycje) do 50 min 70zł/45zł
22. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci np.teatralne i inne  do 45 min 60zł/40zł