DIAGNOZA:

 • NEUROLOGOPEDYCZNA
  I LOGOPEDYCZNA
 • DYSLEKSJI METODĄ
  WARNKEGO
 • ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ
  TESTEM
  SWM J. CIESZYŃSKIEJ
  I M. KORENDO OD 3 R.Ż.
 • ROZWOJU
  PRYCHORUCHOWEGO
  (KORP)
 • FUNKCJONALNA/
  PSYCHOEDUKACYJNA
  (PEP-R)
 • UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH
 • PEDAGOGICZNA
 • INNE DIAGNOZY
 • INTENSYWNE TURNUSY
  TERAPEUTYCZNE/
  REHABILITACYJNE

TERAPIA SENSOMOTORYCZNA:

 • TERAPIA SŁUCHOWA
 • TERAPIA RĘKI
 • TERAPIA FUNKCJI POZNAWCZYCH
  REHACOM
 • KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
 • WCZESNA INTERWENCJA
  TERAPEUTYCZNA (WWR)

TERAPIA POZNAWCZA:

 • TRENING FUNKCJI
  POZNAWCZYCH
  REHACOM
 • TERAPIA DYSLEKSJI
  METODĄ WARNKEGO
 • TERAPIA DYSLEKSJI
  METODĄ J. CIESZYŃSKIEJ
 • TERAPIA SŁUCHOWA
 • TERAPIA BIOFEEDBACK
 • TERAPIA
  PSYCHOEDUKACYJNA
  (PEP-R)
 • WCZESNA INTERWENCJA
  TERAPEUTYCZNA(WWR)
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

TERAPIA PRZEZ RUCH:

 • TERAPIA RĘKI
 • TERAPIA OGÓLNOROZWOJOWA
 • WCZESNA INTERWENCJA
  TERAPEUTYCZNA (WWR)
 • TERAPIA PSYCHORUCHOWA
  (KORP)

TERAPIA MOWY:

 • TERAPIA
  NEUROLOGOPEDYCZNA
  I LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA SŁUCHOWA
 • TERAPIA BIOFEEDBACK
 • WCZESNA INTERWENCJA
  LOGOPEDYCZNA (WWR)
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • NAUKA CZYTANIA I PISANIA
  METODĄ SYMULTANICZNO-
  SEKWENCYJNĄ
 • TERAPIA SPECJALISTYCZNA
  OGÓLNOROZWOJOWA


nowość
D
LA DZIECI MŁODSZYCH:

 • BOBOMIGI OD 5M-CA Ż.
 • HAPPY ENGLISH OD 3 R.Ż.
 • MATEMATYKA NA WESOŁO
  OD 3 R.Ż.
 • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
 • GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

TERAPIA EMOCJONALNA:

 • PSYCHOTERAPIA
 • TERAPIA INDYWIDUALNA
  I GRUPOWA
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI
  SPOŁECZNYCH (TUS)
 • TERAPIA BIOFEEDBACK
 • TERAPIA KORP I PEP-R
 • WCZESNA INTERWENCJA
  TERAPEUTYCZNA (WWR)


nowość
DLA STARSZYCH:

 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
  SZÓSTOKLASISTY I DO MATURY!
 • DODATKOWE ZAJĘCIA
  Z MATEMATYKI, J.POLSKIEGO
  I J.ANGIELSKIEGO
  GRUPOWE I I NDYWIDUALNE

 Witamy Państwa w Centrum Wspierania Rozwoju Neuro–therapy

     

        W miejscu , które jest wsparciem dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stworzone z myślą by wspierać, rozwijać i pomóc zrozumieć. 

Oferta centrum skierowna jest do dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, z Zespołem Downa, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz z innymi wyzwaniami w rozwoju. Do uczniów, którzy chcą polepszyć umiejętność pisania i czytania jak i tych zagrożonych dysleksją jak i do uczniów zdolnych. Do dorosłych z problemami neurologicznymi tj, urazy, udar, wylew.

        Nasze działania nakierowane są na profesjonalną pomoc, rzetelną diagnozę, intensywną terapię i edukację. Swoją wiedzę pogłębiamy poprzez liczne szkolenia, co przekłada się na jakość naszej pracy i terapii.                

 

Uwaga!!!
Wszystkie terapie w jednym miejscu: zespół Aspergera, zespół Downa, Autyzm, udar, wylew, Mózgowe Porażenie Dziecięce, wczesne wspomaganie, dysleksja, ADHD,  czytanie i pisanie. 

Zapraszamy do Naszych gabinetów - logopeda i pedagog w mieście Toruń!